• http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/10/kultpince.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/08/sacse1szazalek.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/05/polaris.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/05/felhokep.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2015/09/csillagaszat.hu_.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2015/07/746338.jpg

Közgyűlési határozatok

 • 1/2007.(III.24.) kgy.sz. határozat: A 2007.évi tagdíj befizetésének határideje május 31. A határidő be nem tartása esetén az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.
 • 2/2007.(III.24.) kgy. sz. határozat: A 2008. évi, és a további évek tagdíj befizetésének a határideje minden év január 31.-e. A határidő be nem tartása esetén az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.
 • 1/2008.(III.29.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés a 2009.évi rendes közgyűlésig nem változtat sem az egyszeri belépési tagdíj, sem az éves rendes tagdíj összegén.
 • 1/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, a pénztári feladatok elvégzésére megbízza Hornyák Dianát.
 • 2/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület bankszámlájáról történő pénzfelvétel esetére az elnök (Fodor Antal) mellé delegált Kiss Szabolcs helyére a Közgyűlés Nagy Illést egyhangú szavazással megválasztotta.
 • 3/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület Közgyűlése a 25 éve tragikusan elhunyt Bartos Pál emlékére, az Egyesületben legaktívabb tevékenységet végző tagtársunk munkájának elismerésére létre hozza a Bartos Pál emléklapot. Az emléklap oda ítéléséről minden év végén az elnökség dönt és azt az éves rendes Közgyűlésen adja át.
 • 4/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés nem látja szükségét a tagdíjak megváltoztatásának.
 • 1/2010.(III.02.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Vezetőség 4 tagúra való bővítését.
 • 2/2010.(III.02.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés a következő 5 évre (2015-ig), az Egyesület elnökének Fodor Antalt, titkárának Hornyák Jánost, vezetőségi tagnak Paulovits Istvánt és Farsang Tamást  titkos szavazással megválasztotta.
 • 3/2010.(III.02.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, hogy azok a tagok ( Fodor Antal, Hornyák János, Kiss Zoltán, Bakos János, Paulovits István) akik a tulajdonukban lévő telket 20 évre bérbe adták az Egyesületnek, bérleti díj ellenében 3 évre mentesülnek az évi rendes tagdíj fizetési kötelezettségük alól.
 • 1/2011.(IV.30.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés Nagy Illés lemondása után, nem kíván delegáltat állítani Fodor Antal mellé az Egyesület bankszámlájáról történő pénzfelvételhez. Fodor Antal egyedül jogosult az Egyesület bankszámlájáról pénzt felvenni.
 • 2/2011.(IV.30.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadja Szántai Melindát, Vékony Ferencet, Szepesi Jánost, Horinka Lászlót, Csaba Zsoltot és Lukács Tamást A tiszteletbeli tagságról szóló emléklapot a csillagda avatásakor adjuk át.
 • 3/2011.(X.15.) kgy. sz. határozat: Az egyesületi tagdíj 2011. november 01-től 2012. július 31-ig havi 4000 Ft. Azoknak a tagoknak akik nappali tagozatos iskolába járnak havi 2000 Ft. 2012. július 31-től 2018 január 01.-ig nem kell tagdíjat fizetni, kivéve az új belépőket.              A tagdíjat minden hónap 20.-ig kell befizetni. Három havi tagdíj befizetés elmaradása esetén a tag automatikusan törlődik az Egyesület tagságából.
 • 4/2011.(X.15.) kgy. sz. határozat: 2011. január 01-től új tagot csak akkor vesz fel az Egyesület tagjai közé, ha az illető előtte 3 évig pártoló tagként aktívan részt vesz az Egyesület munkájában. A felvételről az éves rendes Közgyűlésen dönt a tagság a résztvevők ¾ részének igen szavazatával, melyet titkosan hoz meg a közgyűlés.  Ettől a határozattól az Elnökség rendkívüli esetben eltérhet!
 • 5/2011.(X.15.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület a pártolói tagdíj alsó határát 3000 Ft-ban állapítja meg.
 • 6/2011.(X.15) kgy. sz. határozat: Az Egyesület Paulovits Istvánt más irányú elfoglaltsága miatt a vezetőségben végzett munkája alól felmenti, és egyben a helyére Kiss Zoltánt választotta.
 • 1/2012.(XII.29.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület alábbi tagjai kaptak kulcsot a létesítményhez: Fodor Antal, Fodor Balázs, Kiss Zoltán, Szántai Zoltán. A kulcsátvétel kötelezettséggel is jár,mely szerint a négy főből egy főnek mindig rendelkezésre kell állnia látogatások, bemutatások és észlelések alkalmával. A határozat visszavonásig érvényes, vagy amíg a Közgyűlés nem határoz másképp.
 • 4/2014.(VII.12.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóval kapcsolatos személyi kérdésekről szóló beterjesztést, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok meghatározását elfogadta. A Közgyűléstől igazgatói feladatok ellátására Fodor Antal, szakelőadói feladatok ellátására Kiss Szabolcs és Fodor Balázs, gondnoki feladatok ellátására Kiss Zoltán kapott megbízatást. A csillagvizsgáló működéséért felelős személyeket 5 éves időtartamra választotta meg a Közgyűlés.