• http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/10/kultpince.jpg
  • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/08/sacse1szazalek.jpg
  • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/05/polaris.jpg
  • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/05/felhokep.jpg
  • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2015/09/csillagaszat.hu_.jpg
  • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2015/07/746338.jpg

Kerékpárkölcsönzés

Kölcsönzési díj

28”-os felnőtt kerékpár     24”-os gyermek kerékpár
24 óra    2200 Ft     24 óra   1800 Ft
48 óra    4000 Ft     48 óra   3000 Ft

Lehetőség van a túra során segítség nyújtásra. Folyamatos telefon kapcsolattal 24 órás készenléti segítséget biztosítunk bármilyen probléma esetén.
(Kerékpár rongálódás esetén a kerékpár beszállítása, amennyiben igény és lehetőségünk van rá cserekerékpár kiszállítása. Egyéb esetben a bérlő kötelessége a kerékpár visszajuttatása a kölcsönzés helyére.)
Ebben az esetben a kölcsönzési díj a következőként alakul:

28”-os felnőtt kerékpár 24”-os gyermek kerékpár
24 óra 3000 Ft 2400 Ft
48 óra 5000 Ft 3500 Ft

A bérleti idő hossza a bérletszerződés megkötésének az időpontjától kezdődik.
Amennyiben a bérleti idő lejárta után nem kerül vissza a bérelt kerékpár, minden megkezdett 24óra után 3000 Ft pótdíjat számítunk fel.
Amennyiben a kölcsönzés napjától számított hatodik napon belül nem kerül a kerékpár visszaadásra, akkor a bérbeadó egyrészt feljelentéssel él a rendőrség felé a kerékpár vélelmezett eltulajdonítása miatt, másrészt az alábbi anyagi igényét érvényesítheti a bérlővel szemben:

  • egy összegben kérheti a kerékpár értékének a megtérítését,
  • a kerékpár visszaadásáig, vagy az értéke megtérítéséig napi 3000 Ft. használati díjat felszámíthat a bérlő felé.

A kerékpár megrongálódásából, elveszéséből eredő – jelen szerződési feltételekben később szabályozott összegű – bérbeadói anyagi igényeket ugyancsak a kerékpár vissza hozatalakor kell a bérlőnek megfizetnie. A bérbeadó bármely jelen szerződési feltételeken alapuló, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó igényét jogosult a letett óvadék terhére beszámítással rendezni. Minden esedékességkor meg nem fizetett pénzkövetelés után a bérlő időarányosan köteles éves 20 % késedelmi kamatot fizetni.

Felelősség a kerékpár sérülésének megtérítésért

Amennyiben a kerékpár sérült állapotban kerül vissza hozatalra, attól függetlenül, hogy a káresemény ön- vagy egy harmadik fél hibájából történt, a javítás költsége az ügyfelet terheli. A javítás kizárólag a Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület szervizében történhet. Az ügyfél kérésére a sérült kerékpárt szakvélemény illetve összehasonlító kárárajánlat céljára 1 napra díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk, e körben a bérbeadó azonban egyedi biztosítékot kérhet a bérlőtől. A bérlő a javítás kalkulált költségét a visszaadáskor köteles a bérbeadónak megtéríteni, azonban ezen költség megtérítésére a bérbeadó döntése szerint 8 nap fizetési haladékot biztosíthat.

Közös célunk a lopás elkerülése/Biztonsági felhívások

A kerékpárok harmadik fél által történő eltulajdonítását megnehezítendően minden kerékpár mellé kerékpár zárat biztosítunk. Lopás esetében a teljes kárérték az ügyfelet terheli. Teljes lopási kárérték 28”-os kerékpár esetén 50 000 Ft, 24”-os kerékpár esetén 40.000 Ft. Amennyiben az ügyfelet terhelő lopási kár rendezésre nem kerül, az feljelentést von maga után.

Balesetbiztonság

Semmilyen balesetért felelősséget nem vállalunk!
Minden kerékpárhoz láthatósági mellényt biztosítunk, amelyet a kerékpár leadásával egy időben kell vissza szolgáltatni.
Javasolt viselet a kerékpáros biztonsági sisak. Sisakot higiéniai okokból nem kölcsönzünk!

Egyéb feltételek

A Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület a kerékpárokat műszakilag átvizsgált állapotban adja át. Az esetleges balesetékért, másnak okozott kárért, esetleges személyi sérülésekért felelősséget nem vállal. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a bérbeadó a megadott személyes adatait – beleértve a leadott munkahelyi igazolásban foglalt adatok valódiságát is – a bérleti jogviszony fennállásáig, illetve az azon alapuló bérbeadói követelés megtérítéséig kezelje az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint. A jelen beleegyezés kiterjed egyben a bemutatott személyi okmányok adatainak rögzítésére akár az okmány fénymásolása útján.

Biztosítéki kaució

A kölcsönzés feltétele a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően kölcsönzött kerékpáronként 10.000 Ft. készpénz kaució átadása a bérbeadónak, aki a kaucióból bármely jogcímen keletkező anyagi igényét a jelen felhatalmazás alapján közvetlenül kielégítheti.