Fotometriai szakkör

A Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoportjának Fotometriai szakköre, amely a budapesti Polaris csillagvizsgálóban tartja rendszeres összejövetelét most kihelyezett szakköri foglalkozást tartott a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóban. Ennek oka, hogy a környék több amatőr csillagásza is érdeklődik a téma iránt.

A csillagászati műszerek és a fényképezőgépek rohamos fejlődése során, lehetőség nyílt arra, hogy amatőr csillagászok is nagyon komoly megfigyeléseket végezhetnek a csillagok megfigyelésekor. Század magnitúdó pontossággal lehet kimérni a csillagok fényességét, így akár az exobolygók is kimutathatókká váltak az amatőrök számára.

Március 11-n 14 órára hirdetett foglakozásra a budapesti szakkör hat tagja utazott ki Sülysápra, hozzájuk csatlakozott a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület tagjai közül kilenc érdeklődő.

Az első részben Fidrich Róbert /Fidusz/ tartott előadást a fotometriai képfeldolgozás alapjairól. Ez nagy segítséget nyújtott az éppen kezdő lépéseket végző sacse tagoknak fotometria terén.

A második részben Jakabfi Tamás bemutatta az általa készített Auto Observer programot. A szoftver képes a távcsövet előre megadott észlelési program alapján vezérelni és fényképfelvételeket automatikusan elkészíteni. Továbbá hallhatunk egy érdekes fotografikus pólusra állási módszerről.

Az előadást követő szünetben “munkavacsora” jelleggel gulyáslevessel csitította a szakkör tagsága éhségét. A vacsorát követően hátra volt még egy előadás.

Az előadásban Tordai Tamás mutatja be az általa használt szkript-alapú automatizált fotometriai képfeldolgozási módszert, mely alkalmas nagy mennyiségű kép hatékony és gyors feldolgozására.

Sajnos az időjárás nem volt kegyes a foglalkozás résztvevőihez, a borult ég lehetetlenné tette a tanultak gyakorlatban történő alkalmazását.

Végezetül köszönettel tartozunk Fidusznak amiért megszervezte ezt a kitelepülős szakköri foglakozást.

Az elhangzott előadások felvételei itt megnézhetők:

1. Fidrich Róbert – A fotometriai képfeldolgozás alapjai 1.
https://www.youtube.com/watch?v=r_W4-Q3uVyc
2. Fidrich Róbert – A fotometriai képfeldolgozás alapjai 2.
https://www.youtube.com/watch?v=69kLcAtaTs4
3. Jakabfi Tamás – Az AutoObserver távcsővezérlő program
https://www.youtube.com/watch?v=0Af6Hg_smag
4. Tordai Tamás – Automatizált fotometriai képfeldolgozás
https://www.youtube.com/watch?v=W2c_YfjXnBE