• http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/10/kultpince.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/08/sacse1szazalek.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2014/05/polaris.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vágólap.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2015/09/csillagaszat.hu_.jpg
 • http://sacse.hu/wp-content/uploads/2020/03/csillagaszat.hu_.jpg

Közgyűlési határozatok

 • 1/2007.(III.24.) kgy.sz. határozat: A 2007.évi tagdíj befizetésének határideje május 31. A határidő be nem tartása esetén az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.
 • 2/2007.(III.24.) kgy. sz. határozat: A 2008. évi, és a további évek tagdíj befizetésének a határideje minden év január 31.-e. A határidő be nem tartása esetén az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.
 • 1/2008.(III.29.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés a 2009.évi rendes közgyűlésig nem változtat sem az egyszeri belépési tagdíj, sem az éves rendes tagdíj összegén.
 • 1/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással, a pénztári feladatok elvégzésére megbízza Hornyák Dianát.
  • Törölve: 1/2019.(V.18.) kgy.sz. határozattal
 • 2/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület bankszámlájáról történő pénzfelvétel esetére az elnök (Fodor Antal) mellé delegált Kiss Szabolcs helyére a Közgyűlés Nagy Illést egyhangú szavazással megválasztotta.
  • Módosítva: 1/2011.(IV.30.) kgy. sz. határozattal
 • 3/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület Közgyűlése a 25 éve tragikusan elhunyt Bartos Pál emlékére, az Egyesületben legaktívabb tevékenységet végző tagtársunk munkájának elismerésére létre hozza a Bartos Pál emléklapot. Az emléklap oda ítéléséről minden év végén az elnökség dönt és azt az éves rendes Közgyűlésen adja át.
 • 4/2009.(V.16.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés nem látja szükségét a tagdíjak megváltoztatásának.
 • 1/2010.(III.02.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Vezetőség 4 tagúra való bővítését.
 • 2/2010.(III.02.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés a következő 5 évre (2015-ig), az Egyesület elnökének Fodor Antalt, titkárának Hornyák Jánost, vezetőségi tagnak Paulovits Istvánt és Farsang Tamást  titkos szavazással megválasztotta.
 • 3/2010.(III.02.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, hogy azok a tagok ( Fodor Antal, Hornyák János, Kiss Zoltán, Bakos János, Paulovits István) akik a tulajdonukban lévő telket 20 évre bérbe adták az Egyesületnek, bérleti díj ellenében 3 évre mentesülnek az évi rendes tagdíj fizetési kötelezettségük alól.
 • 1/2011.(IV.30.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés Nagy Illés lemondása után, nem kíván delegáltat állítani Fodor Antal mellé az Egyesület bankszámlájáról történő pénzfelvételhez. Fodor Antal egyedül jogosult az Egyesület bankszámlájáról pénzt felvenni.
  • Törölve:6/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat 
 • 2/2011.(IV.30.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadja Szántai Melindát, Vékony Ferencet, Szepesi Jánost, Horinka Lászlót, Csaba Zsoltot és Lukács Tamást A tiszteletbeli tagságról szóló emléklapot a csillagda avatásakor adjuk át.
 • 3/2011.(X.15.) kgy. sz. határozat: Az egyesületi tagdíj 2011. november 01-től 2012. július 31-ig havi 4000 Ft. Azoknak a tagoknak akik nappali tagozatos iskolába járnak havi 2000 Ft. 2012. július 31-től 2018 január 01.-ig nem kell tagdíjat fizetni, kivéve az új belépőket.              A tagdíjat minden hónap 20.-ig kell befizetni. Három havi tagdíj befizetés elmaradása esetén a tag automatikusan törlődik az Egyesület tagságából.
 • 4/2011.(X.15.) kgy. sz. határozat: 2011. január 01-től új tagot csak akkor vesz fel az Egyesület tagjai közé, ha az illető előtte 3 évig pártoló tagként aktívan részt vesz az Egyesület munkájában. A felvételről az éves rendes Közgyűlésen dönt a tagság a résztvevők ¾ részének igen szavazatával, melyet titkosan hoz meg a közgyűlés.  Ettől a határozattól az Elnökség rendkívüli esetben eltérhet!

                     Módosítva: 7/2019.(V.18.) kgy. sz.határozattal

 • 5/2011.(X.15.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület a pártolói tagdíj alsó határát 3000 Ft-ban állapítja meg.
 • 6/2011.(X.15) kgy. sz. határozat: Az Egyesület Paulovits Istvánt más irányú elfoglaltsága miatt a vezetőségben végzett munkája alól felmenti, és egyben a helyére Kiss Zoltánt választotta.
 • 1/2012.(XII.29.) kgy. sz. határozat: Az Egyesület alábbi tagjai kaptak kulcsot a létesítményhez: Fodor Antal, Fodor Balázs, Kiss Zoltán, Szántai Zoltán. A kulcsátvétel kötelezettséggel is jár,mely szerint a négy főből egy főnek mindig rendelkezésre kell állnia látogatások, bemutatások és észlelések alkalmával. A határozat visszavonásig érvényes, vagy amíg a Közgyűlés nem határoz másképp.
  • Törölve: 2/2019.(V.18.) kgy. sz. határozattal
 • 4/2014.(VII.12.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóval kapcsolatos személyi kérdésekről szóló beterjesztést, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok meghatározását elfogadta. A Közgyűléstől igazgatói feladatok ellátására Fodor Antal, szakelőadói feladatok ellátására Kiss Szabolcs és Fodor Balázs, gondnoki feladatok ellátására Kiss Zoltán kapott megbízatást. A csillagvizsgáló működéséért felelős személyeket 5 éves időtartamra választotta meg a Közgyűlés.
 • 1/2017.(VI.17.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással 2018. 01. 01.-től módosítja a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló belépési díját. A belépődíj felnőttek részére 1000 Ft, bármely oktatási intézmény nappali tagozatára járó diákoknak 500 Ft.  Az előadással egybekötött bemutatás felnőtteknek 2000 Ft diákoknak 1000 Ft.
  • Törölve: 3/2019.(V.18.) kgy. sz. határozattal
 • 2/2017.(VI.17.) kgy. sz. határozat:  A Közgyűlés egyhangú szavazással felemeli a pártolói tagdíj éves összegének alsó határát 3000 Ft-ról 6000 Ft-ra.
 • 1/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés azonnali hatállyal törli a 1/2009.(V.16.) kgy.sz. határozatot.
 • 2/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés azonnali hatállyal törli a 1/2012.(XII.29.) kgy.sz. határozatot. Helyébe a következő határozat lép. A Közgyűlés az elnökség hatáskörébe utalja az intézménybe történő belépés jogosultságának az eldöntését, kulcsok birtoklását.
 • 3/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés azonnali hatállyal törli a 1/2017.(VI.17.) kgy. sz. határozatot. Helyébe az alábbi határozat kerül. A csillagdába a belépődíj bemutatásra egységesen 1000 Ft. Előadással egybekötve 2000 Ft.6 év alatt ingyenes.
 • 4/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A közgyűlés azonnali hatállyal visszamenőlegesen törli 2019. január 01-től az egyszeri belépési tagdíjat.
 • 5/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés felveszi az egyesület tevékenységei közé a turisztikát és a sporttevékenységet. Érvényes a bírósági bejegyzéstől.
 • 6/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A Közgyűlés azonnali hatállyal törli a 1/2011.(IV.30.) kgy. sz. határozatát. Helyébe a következő határozat lép. A Közgyűlés Szántai Zoltánt (a.n:sz:) és Fodor Antalt (a.n:sz:) bízza meg az Egyesület számlájáról történő pénzfelvételre. Szántai Zoltán és Fodor Antal külön – külön is jogosultak az egyesület számlájáról pénzt felvenni.
 • 7/2019.(V.18.) kgy. sz. határozat: A közgyűlés módosítja a 4/2011. (X.15.) kgy. sz. határozatot. Módosított határozat: 2011.január 01.től új tagot csak akkor vesz fel az Egyesület rendes tagjai közé, ha az illető 3 évig pártoló tagként aktívan részt vesz az Egyesület munkájában. Ettől az elnökség indokolt esetben eltérhet.
 • 1/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: közgyűlés 15 igen szavazat mellett elfogadta Fodor Antal elnöknek az egyesület vezető tisztségviselőinek nevében megtartott beszámolóját a megbízásuk kezdetétől a megbízás lejárta napjáig, a mai napig végzett munkájukról.
 • 2/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 15 igen szavazat, és 1 tartózkodás mellett szavazott Szántai Zoltán (2241 Sülysáp, Katona József u. 23.) jelöltre az egyesület elnöke tisztségre, 5 éves határozott időtartamra, önálló képviseleti joggal.
 • 3/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 15 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett szavazott Hornyák János (2244 Úri Széchenyi u. 25.) jelöltre az egyesület titkári tisztségére, 5 éves határozott időtartamra, önálló képviseleti joggal.
 • 4/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 15 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett szavazott Fodor Balázs (2241 Sülysáp Úri út 32.) jelöltre az egyesület elnökségi tag tisztségre, 5 éves határozott időtartamra, önálló képviseleti joggal.
 • 5/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 15 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett szavazott Kiss Zoltán (2244 Úri Vörösmarty út 12.) jelöltre az egyesület elnökségi tag tisztségre, 5 éves határozott időtartamra, önálló képviseleti joggal.
 • 6/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 14 igen szavazat, 1 nem szavazat, és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy 2020. január 01. napjától a tagdíj éves összege 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összegre módosul, melyből 44 000 Ft, azaz negyvennégyezer forint 4 napi társadalmi munkával kiváltható.
  • Törölve: 1/2021.(VI.05.) kgy. sz. határozattal.
 • 7/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 14 igen szavazat, 2 nem szavazat mellett elfogadta, hogy 2020. január 01. napjától a pártolói tagdíj éves összege 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint összegre módosul, amely két részletben fizethető, január 31. és június 30. határidőkkel.
 • 8/2019.(XI.16.) kgy. sz. határozat: a közgyűlés 14 igen szavazat, 1 nem szavazat, és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Alapszabályzat III/6.-os pont első bekezdés módosítását és kiegészítését két új bekezdéssel az alábbiak szerint:
 • Tagsági díj
 • – a tagok évente tagsági díjat fizetnek. Az éves tagsági díj összege személyenként 50.000.-Ft /év, azaz ötvenezer forint évente. A belépő tag az éves tagdíjat a tagsági viszonya kezdetét követő 30 napon belül, az éves tagsági díjat a tagok az adott év január 31. napjáig fizetik be az Egyesület nevére nyitott számlára, vagy az egyesület házi pénztárába.
 • – az éves tagdíj összegéből 44 000 Ft, azaz negyvennégyezer forint 4 napi társadalmi munkával kiváltható.
 • – A pártolói tagdíj alsó határa 40 000 Ft, mely két részletben fizethető, január 31. és június 30. határidőkkel.
  • Törölve: 1/2021.(VI.05.) kgy. sz. határozattal.
 • 9/2019.(XI.16.) Kgy. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy az Egyesület új székhelye 2241 Sülysáp Katona József utca 37. szám alatt legyen.
 • 10/2019.(XI.16.) Kgy. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításait, annak egységes szerkezetbe foglalását. 
 • 1/2021.(VI.05.) kgy.sz. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással törli a tagdíjakra vonatkozó 6/2019. (XI. 16.) valamint a 8/2019. (XI. 16.) kgy. sz. határozatát.
 • 2/2021. (VI.05.) kgy. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza a tagdíj befizetéssel kapcsolatban. Az éves rendes tagdíj 2022. 01. 01-től 8000 Ft
  Az állami oktatás nappali tagozatára járó 18. életévüket betöltött diákok éves tagdíja 2022. 01. 01.-től 4000 Ft
  A 18 év alatti tagok éves tagdíja 2022. 01. 01.-től 1000 Ft
  • Törölve: A 2/2023. (IX. 02.) sz. kgy. határozattal.
 •  1/2023. (IX. 02.) sz. kgy. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza a tagdíj befizetéssel kapcsolatban. Az éves rendes tagdíj 2024. 01. 01.-től 12000 Ft. Az állami oktatás nappali tagozatára járó 14. életévüket betöltött diákok éves tagdíja 2024. 01. 01.-től 6000 Ft. A 14 év alatti tagok éves tagdíja 2024. 01. 01.-től 1000 Ft. Családi tagdíj: Ha egy családból többen is tagjai az egyesületnek a család egyik tagjának 12000 Ft a többieknek 1000 Ft a tagdíj. / család: szülő + gyerekek /
 • 2/2023. (IX.02.) sz. kgy. határozat: A Közgyűlés egyhangú szavazással törölte a 2/2021. (VI. 05.) sz. kgy. határozatát.

 •