Ünnepi Közgyűlés

 

2014 január 25.-énünnepiközgyűlés 002 Ünnepi Közgyűlést tartott a Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület, az Egyesület csillagvizsgálójában.

Az Ünnepi Közgyűlés célja az volt, hogy azokat, akik teljesen önzetlenül nagymértékben hozzájárultak a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló felépítéséhez, valamilyen formában köszöntse, köszönetet mondjunk nekik.

A meghívott vendégeink, Szántai Melinda, Horinka László, Csaba Zsolt, Szepesi János, Lukács Tamás, és Vékony Ferenc voltak.

A közgyűlésen a kötelező formaságok után a levezető elnök ismertette a 2013-ban végzett munkákat, a csillagvizsgálóval kapcsolatos dolgok után a csillagászati ismeretek terjesztésének területén megrendezett programok ismertetése következett. A csillagvizsgálóval kapcsolatban az elnök megemlítette, hogy a nagyobb ceremóniával járó átadó ünnepséget azért nem tartotta meg az Egyesület, mert a csillagvizsgáló környezetének rendbetételére szánt összeget, kb. 700 000 forintot elvitte a banki kamat , ami az épület átvételének csúszásából keletkezett. Az átvétel időpontjának csúszása nem az Egyesület hibájából következett be. A szép új csillagvizsgálóhoz méltatlan környezetbe nem akartunk vendégeket hívni.

Az ismeretterjesztés területén 15 rendezvénye volt az Egyesületnek, valamint a Túra a Naprendszerben útvonalon két csoportos kerékpártúrát szerveztünk. Ezen kívül immár a 4. éve a Jászberényi Bemutató Csillagda működésében is szerepet vállal a SACSE.

A 2013-as év után a 2014-ben tervezett faladatok ismertetése volt a következő napirendi pont. Ezután következett a közgyűlés ünnepiesebb része.

Az Egyesület Közgyűlése már korábban hozott határozata értelmében azokat, akik jelentős mértékben hozzájárultak a csillagvizsgáló megépítéséhez a Közgyűlés az Egyesület tiszteletbeli tagjaivá fogadja. Sajnos más irányú elfoglaltságuk miatt csak hárman tudtak eljönni a meghívottak közül.

A Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagjává fogadta Szántai Melindát, aki az Egyesület megalakulása óta végzi az egyesület könyvelését. Az ő munkája  valóban hatalmas segítség az egyesületünknek.

Kronológiai sorrendben Vékony Ferenc következik, aki mint a Strázsa-Felső-tápió Leader Egyesület elnöke szerzett elévülhetetlen érdemeket a pályázat benyújtásának ideje alatt. Azonkívül több expón is át vállalta a költségeinket. Ezek közül talán a legjelentősebb a BNV-Agrárexpón való részvételünk volt. Anyagi támogatást is nyújtott az egyesületünknek.

Szepesi János építészmérnök szintén a pályázat ideje alatt sietett segítségünkre. Mivel az egyesület nem rendelkezett jelentősebb összeggel, így a csillagvizsgáló megterveztetése okozott gondot. Szepesi János az összes terveket, valamint az MVH által előírt költségvetést ingyenesen megcsinálta az egyesületünknek. Az engedélyek beszerzésében is segédkezett.

Horinka László polgármester úr a közel 20 milliós kölcsönért vállat kezességgel nyújtott hatalmas segítséget, amikor már veszni látszódott a projektünk. Természetesen ezért köszönet jár a képviselő testület tagjainak is, akik megszavazták ezt a támogatást. Ezenkívül több kisebb-nagyobb munkák elvégzéséhez is segítséget nyújtott az Önkormányzat.

Csaba Zsolt vállalkozó az épület kivitelezésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. Négy kivitelezővel tárgyaltunk, akik 9 és 16 millió forint közt tettek ajánlatot az építkezésre. Egyedül Csaba Zsolt volt aki bevállalta az MVH által előírt összeget.

Lukács Tamás építészmérnök az építkezés műszaki ellenőrzése, a pályázat költségvetésének koordinálásában nyújtott segítséget az építkezés folyamán.

Mindannyiuknak nagyon szépen köszönjük a segítséget!

A levezető elnök a továbbiakban az egyesület tagjai által végzett munkának mondott köszönetet.

Kiss Zoltán az építkezés ideje alatt végzett áldozatos, önzetlen munkájának elismeréséül a Bartos Pál emléklapba részesült.

Hornyák János az elektromos hálózat kiépítésében végzett óriási munkát.

Szántai Zoltán a projekt pénzügyi felügyeletét végezte a projekt egész ideje alatt.

Farsang Tamás az építkezés elején vállat sokat magára a terület őrzésében, valamint az építkezés idejére biztosított aggregátort.

Fodor Balázs, Bakos János és Kiss Szabolcs a túraútvonal jelzéseinek felfestésében segédkezett.

Az Egyesület tagjain kívül még köszönet illeti Hégely Pétert, aki a rengeteg munkája mellé még az utolsó pillanatban bevállalta a mi pályázatunkat is.

Litter Jánost és Nagy Illést akik a csillagvizsgáló belső festését csinálták meg.

Mészáros Jánost aki a csillagvizsgáló aljzatának burkolásához biztosította számunkra a járólapokat.

Köszönjük a segítséget!

Az ünnepség második részében a vendégek megtekintették a csillagvizsgáló a távcsövet, majd kötetlen beszélgetés kezdődött némi szendviccsel és üdítővel.