Pártolói tagfelvétel

Zvara_logo2A Sülysápi Amatőrcsillagász Közhasznú Egyesület felvételt hirdet pártoló tagságának növelése céljából. Ezt a tagsági formát olyan személyek részére hirdetjük meg, akik nem akarják teljes mértékben elkötelezni magukat, de valamilyen formában mégis szívesen részt vennének az egyesület életében. A pártoló tag részt vehet az egyesület minden rendezvényén és a csillagvizsgálót is ingyenesen látogathatja.
A pártolói tagdíj egyéni felajánlás szerint alakul, de a minimális összege 3000 Ft.

Jelentkezni a sacse@sacse.hu e-mail címen lehet.

Kivonat az Alapszabályzatból:

“IV.
A tagok jogai és kötelességei

1. A rendes tagok jogosultak és kötelesek az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni. A pártoló tag és a tiszteletbeli tag erre nem kötelezhető, de minden rendezvényen jelen lehet, az egyesület tevékenységében közreműködhet.

2. Minden rendes tag választó és választható. Pártoló és tiszteletbeli tag nem választhat és nem választható.
3. A tagok véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az egyesületet érintő kérdésekben.
4. A tagok kötelezettségei:
-Az Alapszabály betartása,
-Az egyesület vezető szervei által hozott határozatok végrehajtása,
-A tagsági díjat esedékességekor megfizetni,
-Az egyesület vagyonának óvása és gyarapítása,
-az egyesület képviseletében eljárva, az egyesület jó hírének megőrzése,”

Az Egyesület Elnöksége.