Holdfogyatkozás és a Mars bolygó földközelsége

Holdfogyatkozás és Mars közelség 2018. július 27.

Július végén, pontosabban 27-én kettő látványos csillagászati jelenségnek lehetünk szemtanúi. A holdfogyatkozás megfigyeléséhez nem fontos semmiféle távcső. Szabad szemmel is nagyon szép látvány, de azért egy binokulárral látványosabb lehet. Erre a napra esik a Mars földközelsége is, különlegességet az ad a dolognak, hogy a két égitest mindössze 5 fokra lesz egymástól. Az égen 5 fok a Göncölszekér csillagkép két hátsó csillagának a távolsága.

Ilyen látványban lehet része annak, aki 27-én este kimegy a szabad ég alá és dél délkeleti irányba néz. Az elhalványult mélyvörös Hold alatt tündököl a nagyon fényes vörös színű Mars.

Először talán a holdfogyatkozásról. Viszonylag gyakori jelenség, ez köszönhető annak, hogy a Föld számos pontjáról megfigyelhető, ellentétben a napfogyatkozásokkal, amelyek viszonylag nagyon szűk helyre koncentrálódnak.

Mint tudjuk, a holdfogyatkozások úgy jönnek létre, hogy a Nap – Föld – Hold egy vonalba kerülnek és ilyenkor a Hold elmerül a Föld árnyékában.


Jogos az a kérdés, hogy akkor miért nincs minden hónapban holdfogyatkozás, hiszen a Hold minden hónapban egyszer megkerüli a Földet és így előáll az a jelenség, hogy a Nap-Föld-Hold egy vonalba kerülnek.

Hogy még sincs minden ilyen alkalommal fogyatkozás, a Föld és a Hold pályasíkjának 5 fokos eltéréséből adódik.

Holdfogyatkozás és napfogyatkozás is csak akkor következik be, ha a Hold Föld körüli keringése során vagy a leszálló vagy a felszálló csomópontban, vagy annak nagyon szoros közelében tartózkodik. Tehát a három égitest pontosan egy vonalban van, így a létrejöhet a fogyatkozás. Amennyiben ez a hármas együttállás akkor következik be, amikor Hold éppen az 5 fokos eltérésben tartózkodik akkor vagy az árnyékkúp alatt, vagy felett halad el.

Szerencsénkre a mostani fogyatkozás alkalmával nagyon közel van a csomóponthoz és így egy hosszú teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk. Az élményt még fokozhatja, ha netalán a Földön valahol jelentős vulkáni tevékenység kezdődik és ennek a füstje szétterül a Föld légkörében, akkor a fogyatkozásban lévő Hold különösen szép színeket tud produkálni.

Mars közelség

Mars közelségnek nevezzük azt az állapotot, amikor a két bolygó a Föld és a Mars napkörüli keringésük során a legközelebb kerül egymáshoz. Ebben az estben a Nap – Föld – Mars egy vonalban állnak. Ez a jelenség 2 év és 1-2 hónap eltéréssel következik be. Vannak viszont extra közelségek, amikor nagyon közel kerül egymáshoz a Föld és a Mars. A Mars közelségek távolságában adódó eltéréseket a bolygók ellipszis alakú pályán történő keringése okozza. Ha a bolygók kör alakú pályán keringenének, akkor a földközelségek állandó értéket mutatnának.

Az alábbi ábrán a 2003. augusztus 27-én bekövetkezett és az azt követő földközelségek időpontjai és a távolságuk látható a 2018. július 27-dikével bezárólag. Amint megfigyelhető a 2003-as közelség szintén egy extra földközelség volt a most bekövetkezőhöz hasonlóan. Az értékekből látszik, hogy mekkora eltérések lehetnek. A 2012-ben bekövetkezett oppozíció során 100,7 millió km-re volt egymástól a Föld és a Mars, míg az extra közelítések alkalmával ez az érték 55,7 millió km-re csökken. Ezek a közelségek nagymértékben befolyásolhatják a Mars láthatóságát.


A közelség nem egy napra koncentrálódik, ez egy hosszabb folyamat, tehát ez azt jelenti, hogy a Mars megfigyelés 1-2 hónapig igen kedvezőnek nevezhető. Mondjuk azt, hogy június-július-augusztus kedvez a megfigyeléseknek. Azért mégsem lehet felhőtlen az örömünk, mert a Mars igen alacsonyan kulminál, tehát 27.-én az éjféli delelésekor is csak 18 fok magasra emelkedik a horizont fölé. A Marsról érkező fény így igen vastag légrétegen keresztül jut el a szemünkbe a távcsövön át és ez kissé rontja a kép élvezhetőségét.

A fenti képsor a 2014-es láthatóság idején készült. Érezhető, hogy a közelség alkalmával mennyire megnő a Mars látszó átmérője. Itt 92,8 millió km-re volt tőlünk, most 37,1 millió km-rel közelebb kerül hozzánk. Ez a látszó átmérőben is megmutatkozik, hiszen ezen a képen 15,2” a mérete a mostani közelség alkalmával 24,3”-re növekszik.

Ahhoz, hogy a Marson különféle felszíni alakzatokat lássunk, már nagyobb távcsőre van szükségünk. Hogy érezzük a két égitest látszólagos nagysága közötti különbséget, a 24,3” látszó átmérővel rendelkező Marsot 73-szor kellene egymás mellé raknunk, hogy a Hold látszó átmérőjét elérjük. Tehát szabad szemmel sohasem láthatjuk a Marsi felszínt a Földről!!

A holdfogyatkozás alkalmából a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló július 27-én pénteken is nyitva tart. A holdfogyatkozása mellett lehetőség nyílik a Vénusz, Jupiter, Szaturnusz és a Mars megtekintésére is. A bemutatás alatt a bemutatást végző amatőr csillagászok bővebb felvilágosítással is szolgálnak az érdeklődőknek. Tessék bátran kérdezni! Ezen kívül természetesen minden derült szombat este várjuk az érdeklődőket sötétedéstől a csillagvizsgálóba. A belépő egységesen 1000 Ft.